Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
 

תנאים והגבלותהאתר כחולבן בכתובת www.Kaholavan.co.il הוא אתר חוקי המאפשר לגולשים שלו להעלות תוכן שונה כמו סרטים תמונות וסיפורים האתר כחולבן בכתובת www.Kaholavan.co.il לא מעלה שום תוכן לאתר אנו רק נותנים את הפלטפורמה לגולשים שלנו להעלות ולשתף תכנים כל התוכן שיש באתר הוא תוכן שהגולשים של כחולבן או העלו לאתר או הדביקו את הקוד שניתן לקבל באתרים אחרים שמאפשרים שיתופים של סרטים וכו , אין לנו את האפשרות לבדוק את כל התכנים ואנחנו לא אחראים לתוכן שהעלו לאתר או השתילו באתר את הקוד שלו.

אתר Kaholavan עשוי לכלול גם קישורים מסוימים לאתרי צד שלישיים שהם בשום אופן לא בבעלות או בשליטת Kaholavan. Kaholavan אינו אחראי לתוכן, מדיניות פרטיות, של כל וכל אתרי האינטרנט של צד השלישי. Kaholavan לא יכול לצנזר או לערוך את התוכן באתרי צד ג'. אתה מכיר בעובדה שKaholavan לא יהיה אחראי לכל האחריות וכל הנובע לשימוש של כל אתר אינטרנט של צד השלישי שלך.

אתה מאשר ומסכים שאתה יהיה אחראי לתוכן המשתמשים משלך ואת ההשלכות של פרסום, העלאה, פרסום משדר או אחר שהופך אותם נגישים בKahlavan. אתה מסכים שלא יהיה (וגם אחרים משתמשים בחשבונך) לפרסם, להעלות, לפרסם, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה על תוכן Kaholavan שהוא בלתי חוקי, בלתי חוקי, מטריד, מזיק, מאיים, נכלולים, פוגענית, משמיץ, מגונה, מוציא דיבה , פולש לפרטיותו של האדם כולל, אך לא מוגבל למידע אישי, אלים, גזעני. אתה גם מסכים שלא לפרסם, להעלות, לפרסם, לשדר או להפוך לזמין בכל דרך שהיא על תוכנת Kaholavan המכילה וירוסים או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות שנועדו להרוס, להפריע, להגביל את התפקוד של, או מסך, או בהתמדה מתגורר באו בכל תוכנה או חומרה או ציוד תקשורת. אתה מסכים שלא יהיה (וגם אחרים משתמשים בחשבונך) לפרסם, להעלות, לפרסם, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה על תוכן Kaholavan אשר בכוונה או שלא במתכוון להפר כל החוק מקומי, מדינתי, לאומי, או חוק הבינלאומי, או כל תקנות או חוקים שיש בכוחו של החוק שבו אתה מתגורר ובמקומות אחרים, כולל אך לא מוגבל לחוקים או תקנות הנוגעים לניירות ערך, פרטיות ופיקוח על יצוא; לעסוק ב, לקדם, אתה מסכים שלא יהיה (וגם לא לאחרים להשתמש בחשבון שלך) לפרסם, להעלות, לפרסם, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה על תוכן Kaholavan מתאר פעילויות בלתי חוקיות, לקדם או לתאר פגיעה פיזית או פגיעה נגד כל קבוצה או אדם, או לקדם או לתאר כל פעולה של אכזריות כלפי בעלי החיים; אתה מסכים לא להשתמש בKaholavan בכל דרך שחושפת Kaholavan לאחריות פלילית או אזרחית. אתה מסכים Kaholavan שיהיה לו הזכות לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדית והבלתי הנדלית שלו, איזו פעולה יינקט במקרה של הפרה כלשהי או גילתה דווחה מהתנאים הכלולים במסמך זה.

אם נפגעת או שאתה חושב שתוכן לא חוקי הועלה לאתר אנא דווח לנו. ואנו מבטיחים לעשות כמיטב יכולתנו בטיפול הבעיה.